özdemir inşaat

ÇEVRE POLİTİKASI

Son yıllarda, artan çevre kirliliğine engel olmak için, Özdemir İnşaat, üstün nitelikli yaşam projeleri üretme anlayışını sürdürülebilir temiz çevre bilinciyle desteklemektedir.

Çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlı olduğu ve biyofizik çevrenin emme kapasitesinin sınırlı olduğu gerçeğinin dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır. Bu tutumu sürdürmek, kaçınılmaz olarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Tüm işletmeler, sosyal sorumlulukları nedeniyle, kuruluş yeri seçiminde, mamul geliştirme, çeşitlendirme ve iş yenileştirme kararlarında, teknoloji transferinde çevre koruma bilinci geliştirmek durumundadırlar. Bu nedenle çevre ve işletme ilişkileri önem kazanmıştır.

Özdemir İnşaat çevre koruma bilincinde yeniliklere açık, etkin, dinamik, katılımcı yönetim prensiplerini benimser ve uygular.

Tüm şantiyelerinde doğaya duyarlı çalışmalar yapmayı taahhüt eder.

  • Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek adına üretim uygulamalarını gerçekleştirirken, toplum ve çevreye karşı sorumlulukları yerine getirmek,
  • Çevre yönetimini henüz şantiye kurulum sürecinde planlamaya dahil etmek,
  • Atıkları minimuma indirgemek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve tüm faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
  • Şantiye katı atıklarının toplanacağı yerleri tespit etmek, konteynırlar yerleştirmek, blok girişlerine ve diğer yerlere gerektiği kadar çöp bidonları yerleştirmek,
  • Beton harç sularının toprağa verilmesini önlemek, iş makinelerini çevre dostu yakıtlar tüketen filtreli araçlardan oluşturmak, tüm kaynakları tasarruflu kullanmak,
  • Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklerde geçen şantiyelerde “Çevre koruma kanunları” ile ilişkili tüm yasal şartlara uymak,

Özdemir İnşaat’ın üretimlerindeki “çevre politikası” şartlarını oluşturur. Proje üretimleri tüm bu bilinç doğrultusunda hayata geçirilir.

Türkiye'nin her yerinden
444 56 90
İŞTİRAKIDIR
COPYRIGHT © 2015 slc web mühendisliği